ΕΝΩΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΧΕΙΡΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

  • Κοσμάς Ρουμάνης (28/5/2001 έως 18/12/2002)
  • Στέλιος Βιντζηλαίος (18/12/2002 έως 6/10/2004)
  • Παναγιώτης Παπαθανασίου (12/1/2004 έως 21/12/2006)
  • Θανάσης Κοντογεώργος (21/12/2006 έως 11/1/2009)
  • Σπύρος Κουτσούπης (11/1/2009 έως 26/1/2010)
  • Ηλίας Ζαπαρτίδης (26/1/2010 έως 10/11/2011)
  • Θανάσης Κοντογεώργος (10/11/2011 έως 19/3/2013)
  • Θανάσης Κοντογεώργος (19/3/2013 έως 4/9/2017)
  • Δημήτρης Σταυρακάκης (4/9/2017 έως 29/12/2021)
  • Δημήτρης Σταυρακάκης (29/12/2021 έως σήμερα)